Untitled Page
OSMANLI İMPARATORLUĞU GENEL BİLGİLER

 
osmanlı imparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu  
  Osmanlı İmparatorluğu
  Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş
  Osmanlı Padişahları
  Osmanlı Hat Sanatı
  İletişim
  Ziyaretşi defteri
  Siteni Ekle
  Yönetin Nezaman Çöker
  Ölüsü Canlandırılan Padişah
  Korkusuz Şahzade
  Padişah Hikayeleri
  Osmanlı Sarayları
  Osmanlı Nükteleri Video İzle
  Padişah Meslekleri
  Sporcu ve Şair Padişahlar
  Padişahların Ölüm Sebepleri
  Padişahların Saltanat Yaşları
  Osmanlı Ünvanları
  Osmanlı Haritaları
  Osmanlı Sancakları
  Osmanlı Bayrakları
  Halice Gerilen Zincir ve Silahlar
  Kesici ve Ateşli Silahlar
  Mehter Takımı ve Mehter Marşları
  Osmanlıda Toprak İdaresi
  Osmanlı Silahları
  Osmanlı Sadrazamları
  => Kuruluş Dönemi Sadrazamları
  => Kuruluş Dönemi Devam
  => Yükseliş Dönemi Sadrazamları
  => Yükseliş Dönemi Devam
  => Yükseliş Dönemi Devam - 2
  => Sokollu Mehmet Paşa Dönemi
  => Duraklama Dönemi Sadrazamları
  => Duraklama Dönemi Sadrazamları -2-
  => Kuyucu Murat Paşa
  => Duraklama Dönemi Sadrazamları - 3
  => Duraklama Dönemi Sadrazamları -4
  => Duraklama Dönemi Sadrazamları -5
  => Köprülü Fazıl Ahmed Paşa Dönemi
  => Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
  => Gerileme Devri Sadrazamları
  => Gerileme Devri Sadrazamları -2
  => Gerileme Devri Sadrazamları -3
  => Baltacı Mehmed Paşa
  => Gerileme Devri Sadrazamları -4
  => Gerileme Devri Sadrazamları -5
  => Gerileme Devri Sadrazamları -6
  => Gerileme Devri Sadrazamları -7
  => Gerileme Devri Sadrazamları -8
  Resim Galerisi
  Osmanlı da Minyatür San'at ı
Gerileme Devri Sadrazamları -4


Ağa Yusuf Paşa
III. Ahmet saltanatında, 20 Kasım 1711 - 12 Kasım 1712 tarihleri arasında onbir ay yirmiiki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı

devlet adamıdır. III. Ahmet'in idam ettirdiği ikinci vezir-i azamdır.


 Silahtar Süleyman Paşa III. Ahmet saltanatında, 12 Kasım 1712 - 6 Nisan 1713 tarihleri arasında dört ay yirmidört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.


Hoca İbrahim Paşa III. Ahmet saltanatında, 6 Nisan 1713 - 27 Nisan 1713 tarihleri arasında yirmibir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı Donanması'nda donanma hocası olarak görev yaptı. Kayıkçılıkla meşgul iken sırasıyla, kalyon kaptanı, riyale kaptanı, patrona kaptanı ve sonunda kaptan-ı derya oldu. Sadrazamlık görevinin başında Silahdar Damat Ali Paşa'yı öldürterek nüfuzundan kurtulmak isterken, III. Ahmet'in durumdan haberdar olmasıyla boğdurularak öldürüldü ve servetine el konuldu.


Şehit Ali Paşa (1667-1716)
III. Ahmet saltanatında, 27 Nisan 1713 - 5 Ağustos 1716 tarihleri arasında üç yıl üç ay sekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa' nın oğludur.

Sadrazamlığı başlangıcında 1699 Karlofça Barış Anlaşması ile Venediklilere eline geçen Mora sorunları ile uğraşmıştır. Venedikliler bu anlaşma hükümleri tamamen ihlal ederek Karadağ'daki isyanı teşvik edip isyancılara yardım edince ve İstanbul-Mısır seferleri yapan Osmanlı ticaret ve hac gemilerine saldırınca 8 Aralık 1714de Venedik ve birleşiki Habsburglar idaresindeki Avusturya'ya karşı yeni bir savaş başlatmıştır. 1715 yazında Sadrazam Silahdar Damat Ali Paşa komutası altında bir Osmanlı kara ve deniz harekatı ile Venedikliler Mora'da yenilmiş ve Venedikli'ler Karlofça Barışı ile ele geçirdikleri Mora yarımadasından atılmışlardır. Mora'nın yeniden fethedilmesi başarısından sonra Sadarazam Silahdar Damad Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu kuzeye Avusturya'ya karşı sefere geçmiştir. 5 Agustos 1716da sadrazamın serdarlığı altındakı Osmanlı ordusu Peter Varadin Savaşı'nda Prens Eugen komutanlığı altındaki Avusturya ordusuna yenik düşmüş ve Silahdar Damat Ali Paşa bu savaşta şehit düşmüştür. Bu nedenle tarihlerde Şehit Ali Paşa adı ile anılır olmuştur.
Silahdar Damat Ali Paşa türbesi, Belgrad.

Osmanlı İmparatorluğu  
   
 
   
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol