Untitled Page
OSMANLI İMPARATORLUĞU GENEL BİLGİLER

 
osmanlı imparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu  
  Osmanlı İmparatorluğu
  Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş
  Osmanlı Padişahları
  Osmanlı Hat Sanatı
  İletişim
  Ziyaretşi defteri
  Siteni Ekle
  Yönetin Nezaman Çöker
  Ölüsü Canlandırılan Padişah
  Korkusuz Şahzade
  Padişah Hikayeleri
  Osmanlı Sarayları
  Osmanlı Nükteleri Video İzle
  Padişah Meslekleri
  Sporcu ve Şair Padişahlar
  Padişahların Ölüm Sebepleri
  Padişahların Saltanat Yaşları
  Osmanlı Ünvanları
  Osmanlı Haritaları
  Osmanlı Sancakları
  Osmanlı Bayrakları
  Halice Gerilen Zincir ve Silahlar
  Kesici ve Ateşli Silahlar
  Mehter Takımı ve Mehter Marşları
  Osmanlıda Toprak İdaresi
  Osmanlı Silahları
  Osmanlı Sadrazamları
  => Kuruluş Dönemi Sadrazamları
  => Kuruluş Dönemi Devam
  => Yükseliş Dönemi Sadrazamları
  => Yükseliş Dönemi Devam
  => Yükseliş Dönemi Devam - 2
  => Sokollu Mehmet Paşa Dönemi
  => Duraklama Dönemi Sadrazamları
  => Duraklama Dönemi Sadrazamları -2-
  => Kuyucu Murat Paşa
  => Duraklama Dönemi Sadrazamları - 3
  => Duraklama Dönemi Sadrazamları -4
  => Duraklama Dönemi Sadrazamları -5
  => Köprülü Fazıl Ahmed Paşa Dönemi
  => Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
  => Gerileme Devri Sadrazamları
  => Gerileme Devri Sadrazamları -2
  => Gerileme Devri Sadrazamları -3
  => Baltacı Mehmed Paşa
  => Gerileme Devri Sadrazamları -4
  => Gerileme Devri Sadrazamları -5
  => Gerileme Devri Sadrazamları -6
  => Gerileme Devri Sadrazamları -7
  => Gerileme Devri Sadrazamları -8
  Resim Galerisi
  Osmanlı da Minyatür San'at ı
Gerileme Devri Sadrazamları -8

Gerileme Devri SadrazamlarıMuhsinzade Mehmet Paşa
III. Mustafa saltanatında 28 Mart 1765 - 7 Ağustos 1768 ve 11 Aralık 1771 - 4 Ağustos 1774
tarihleri arasında altı ay yirmiüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

III. Mustafa saltanatında 7 Ağustos 1768 - 20 Ekim 1768 tarihleri arasında iki ay ondört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.


Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa III. Mustafa saltanatında 20 Ekim 1768 - 12 Ağustos 1769 tarihleri arasında dokuz ay yirmiüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

 

Hindistan elçisi Yağlıkçızade Yusuf Ağa'nın oğludur. 1136 (1724) da doğmuş, babasının sefaretinde Hindistan'a birlikte gitmişti. Döndükten sonra Sadâret Mektubî Kalemine girdi. Cemaziyelevvel 1171 (Ocak 1758) de serhalife olup Safer 1175 (Eylül 1761) de mektupçu ve Safer 1178 (Ağustos 1764) de reisülküttab oldu. Zilhicce (Haziran 1765) de vezirlikle tevkii ve Mora valisi, 1180 (1766/7) de kapdân-ı deryâ vekili, Aydın valisi ve tevkii olmuştur. Şaban 1181 (Ocak 1768) de Şah Sultan'a namzet olunup şevval (Mart 1768) ilâveten Halep valisi oldu. 8 Rebiülevvel 1182 (23 Temmuz 1768) de Sadâret kaymakamı olup 8 Cemaziyelâhir 1182 (20 Ekim 1768) de sadrazam olmuştur. Aynı yıl şevvalinde (şubat 1769) Serdar-ı ekremlik verilerek harbe memur oldu. 9 Rebiülâhir 1183 (12 Ağustos 1769) de azledilmiş olarak Dimetoka'ya sürüldü. Edirne'ye varınca öldürüldü. Edirne'de Eski Saray arkasında boş bir yerde gömülüdür. Sadâretten birkaç defa istifa ederek alışık olmadığı harp işinden kurtulmak istediyse de isteğine müsaade olunmamıştı. Güzel hat ile meşhur olup mukaddemât-ı ulûme muttali, fatin, zekî, vakar ve sekinete ifrat ile riayet eden idi. Beytülmal'de tutumlu olduğundan bu cihetten halk hoşnut olmadı. Oğlu sudûrdan Emin Bey olup damadı Süfyan Ağa'dır.


Moldovancı Ali Paşa
III. Mustafa saltanatında 12 Ağustos 1769 - 12 Aralık 1769 tarihleri arasında dört ay bir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
İvazzade Halil Paşa,
III. Mustafa saltanatında, 12 Aralık 1769 - 25 Ekim 1770 tarihleri arasında on buçuk ay sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

1724'de İstanbul'da doğmuştur. 1739-1740'da sadrazamlık yapmış Hacı İvaz Mehmet Paşa'nın oğludur. Babasının önemli mevkiinden dolayı devlet katında çabuk ilerlemiş, Mirahor, Çavuşbaşı, Tütün Gümrüğü Emini, Sadaret Kethüdası, Rumeli Valiliği ve Hotin Muhafızlığı gibi önemli görevlerde bulunduktan sonra 1769‘da Sadrazamlığa getirilmiştir. On buçuk ay süren sadrazamlığı sonrasında Eğriboz ve Selanik valilikleri, son olarak da Sivas valiliği yapmıştır. Sivas Valisi iken 1777 yılında Nallıhan‘da ölmüştür. Mezarı Nallıhan'dadır.


Silahtar Mehmet Paşa
III. Mustafa saltanatında 25 Ekim 1770 - 11 Aralık 1771 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. I. Mahmut saltanatında, Patrona Halil İsyanı döneminde, 1 Ekim 1730 - 22 Ocak 1731 tarihleri arasında üç ay yirmibir gün sadrazamlık yapmış Damat Silahtar Mehmet Paşa ile karıştırılmamalıdır.
Muhsinzade Mehmet Paşa
III. Mustafa saltanatında 28 Mart 1765 - 7 Ağustos 1768 ve 11 Aralık 1771 - 4 Ağustos 1774 tarihleri arasında altı ay yirmiüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

 

Osmanlı İmparatorluğu  
   
 
   
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol